Skip to content Skip to navigation

Tilintarkastus

Tilintarkastus on yhteisöjen, yhdistysten ja säätiöiden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon valvontaa. Suomen lainsäädännössä, erityisesti tilintarkastus- ja yhteisölaeissa, säädetään tilintarkastuksesta. Tilintarkastuksen tarkoituksena on mm. varmentaa tilinpäätöksen oikeellisuus.

Tilintarkastuskertomus on eri sidosryhmille kuten osakkeenomistajille, viranomaisille, henkilöstölle ja liikekumppaneille tärkeä perustietolähde. Tilintarkastuksen lisäksi tilintarkastaja on tärkeä yhteistyötaho useissa yrityksen liiketoimintaan liittyvissä tilanteissa.

Asiakassuhteemme lähtökohtana on asiakkaamme toiminnan ymmärtäminen. Tavoitteenamme on, että asiakkaamme saa mahdollisimman suuren hyödyn tekemästämme tarkastuksesta. Tilintarkastaja on myös yrityksen omistajan ja johdon luottamuksellinen keskustelukumppani.

Asunto-osakeyhtiön kannattaa valita hyväksytty tilintarkastaja