Skip to content Skip to navigation

Tilintarkastajan lausunnot ja todistukset

Tilintarkastuksen lisäksi palveluihin kuuluvat:
- lausunnot liikennelupien haltijoiden taloudellisista voimavaroista
- asunto-osakeyhtiöiden luovutustaseiden tarkastukset
- Ely- , EU- ja Tekes-projektien tarkastukset