Skip to content Skip to navigation

Erikoistoimeksiannot

Teemme seuraavia erityistarkastuksia:

- konkurssipesien erityistilintarkastukset

- yrityssaneerausmenettelyyn liittyvät tarkastukset
-- velallisen saneeraushakemukseen liittyvä auktorisoidun tilintarkastajan laatima selvitys velallisen taloudellisesta tilanteesta
-- selvittäjän teettämä erityistarkastus saneerausmenettelyä edeltävältä ajalta

- financial due diligence -tarkastukset